پلتفرم آموزشی ویژه موبایل


اپلیکیشن زیست دان یک مجموعه آموزشی جامع و کامل از زیست شناسی در پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم می باشد ،
این مجموعه زیر نظر معلمان خبره زیست شناسی تهیه و تنظیم گردیده است اپلیکیشن زیست دان شامل بخش های :
جزوه درسی، شرح عکس های کتاب ، تشریح و حل فعالیت های کتاب درسی می باشد،
این مجموعه با هدف همراهی دانش آموزان عزیز در یادگیری و درک بهتر مفاهیم زیست شناسی قدم برداشته است .
● جزوه کتاب زیست شناسی (درسنامه)
جزوه : در این بخش ، هر فصل از کتاب به صورت نکته ای و دسته بندی شده براساس تکنیک خلاصه خوانی تیتروار توسط معلمان زیست شناسی تهیه و تنظیم شده است
● شرح عکس کتاب زیست شناسی
در این بخش عکس های مفهومی کتاب مورد بررسی و آموزش قرار میگیرد، هر عکس به صورت مجزا تحلیل شده و نکات آن به صورت کاملا روان و قابل فهم ذکر میگردد
● حل فعالیت های کتاب زیست شناسی
در این بخش فعالیت های کتاب با شرح و توضیح کامل مورد بررسی و حل قرار گرفته است
● تشریح آزمایشات کتاب زیست شناسی
در این بخش ، کارهای آزمایشگاهی و تشریحی که توسط معلمان در آزمایشگاهها انجام شده است ، قرار دارد هر بخش شامل عکس های تشریح و آزمایش و توضیحات پیرامون آن می باشد