انجام معتبرترین تست هوش آنلاین در ایران ریون 2 (Raven's 2)


در حال حاضر آزمون های هوش متعددی هستند که به صورت آنلاین در ایران انجام می شوند، ولی تمامی این آزمون ها به نوعی بازسازی شده سایر آزمون های هوش می باشند و عملا آزمون هوش استاندارد نیستند و نمی توان به آن ها قابل استناد کرد.
سایر آزمون های هوش مراحل اجرای پیچیده ای دارند که باید توسط متخصص در محل آزمون انجام شود، ولی آزمون هوش ریون که سالها در مدارس و مراکز دانشگاهی برای ارزیابی دانش آموزان و دانشجویان استفاده شده است امکان اجرای گروهی دارد و کمترین خطا را در برگزاری آن لاین آزمون هوش دارد.
آزمون هوش ریون 2 چه تفاوتی با سایر آزمون های ریون دارد ؟
1- آزمون هوش ریون 2 بر خلاف نسخه های قدیمی آن به صورت یک تست هوش آنلاین طراحی شده است.
2- با توجه به تئوری های هوشی که وجود دارد آزمون های هوشی باید هر چند سال به روز شود که آزمون هوش ریون-2 برای سال 2018 است.
3- سوال های آزمون هوش ریون-2 بر خلاف سایر آزمون های هوشی در اینترنت وجود ندارد.
4- سوال های این آزمون در هر مرتبه اجرا تغییر پیدا می کنند و از یک جهت امکان تقلب در سوال ها وجود ندارد و از سویی امکان برگزاری مجدد آزمون وجود دارد.
5- آزمون هوش ریون 2 یک آزمون عصب روانشناختی است که این خاصیت را آزمون های قبلی ندارند.