بازی شناختی تفاوت‌ها


بازی پیدا کردن تفاوت‌ ها در نقاشی از مجموعه بازی‌های فکری است که باعث افزایش دقت و تمرکز در کودکان می‌شود.
بازی اختلاف تصاویر یکی از راه های خوب برای سرگرم کردن کودکان و افزایش دقت بچه هاست.